• Rm 608, Lemmi Centre, Kwun Tong, Hong Kong
  • info@cidersystem.com.hk

聯絡我們: 6771 6087

香港

信達系統科技有限公司

香港觀塘開源道50號利寶時中心608室
Room 608, Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong Kong

(+852) 6771 6087

星期一至六: 9am to 6pm

info@cidersystem.com.hk

深圳

深圳市零軒科技有限公司

深圳市羅湖區
北斗路文華花園文富樓20樓B

+86 (755) 2591-3101, 2591-3102

星期一至六: 9am to 6pm

info@cidersystem.com.hk

查詢系統

請聯絡我們查詢系統更多資料